Emergency Contact of Jilin Foreign Affairs Office

Consular protection

JIN Xuefeng       13364311233

WANG Xiaolin      18504313266

 

English

SUN Xiaoyu        13596479838

 

Japanese

PENG Yao          15943095650

 

Korean

LU Shuang         13500880151

 

Russian

SUN Yuming        13080012880